Dziękujemy za karmę. W Osiekach przeprowadzono zbiórkę na festynie rodzinnym. Godne naśladowania.