Konstanty Golba prezes fundacji Nasze Futrzaki Osobowością roku 2018.