Mimo rozpoczęcia szkoły młodzi garną na azyl. Dziękuję.