Dziękujemy firmie Wireland za pomoc dla zwierząt bezdomnych.