Dalsza kontynuacja zbiórki Szkoły podstawowej nr 5 prowadzona przez Nadię Bożek i Kacpra Grotę. Dziękujemy.