Adam Strojk i Weronika Strojk. Dziękujemy za spacer.