Odwiedzinki Anny Kwiatkowskiej z koleżanką i dziećmi.

Dziękujemy za spacer i smaczki.