Dziękujemy Ewie Wichłacz za transport z Bydgoszczy za przewóz Nuki.